KHS 01

Kệ để hồ sơ là một giải pháp hiệu quả cho việc lưu trữ số lượng lớn tài liệu, hóa đơn,... của công ty. Các dạng tủ kệ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đa dạng kích cỡ nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa diện tích không gian, đồng thời tạo không gian thoáng và rộng rãi.

KHS 02

Kệ để hồ sơ là một giải pháp hiệu quả cho việc lưu trữ số lượng lớn tài liệu, hóa đơn,... của công ty. Các dạng tủ kệ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đa dạng kích cỡ nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa diện tích không gian, đồng thời tạo không gian thoáng và rộng rãi.

KHS 03

Kệ để hồ sơ là một giải pháp hiệu quả cho việc lưu trữ số lượng lớn tài liệu, hóa đơn,... của công ty. Các dạng tủ kệ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đa dạng kích cỡ nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa diện tích không gian, đồng thời tạo không gian thoáng và rộng rãi.